Головна | Методична служба України | Реєстрація | Вхід
 
Субота, 15.06.2024, 13:41
Вітаю Вас Гість | RSS

 

Нормативно-правова база та практика правильного та доцільного використання державної символіки у навчально-виховному процесі закладів освіти відповідно до законодавства про державну символіку.

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ №439 ВІД 07.09.2000 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Інформаційний збірник МОН України – 2001.- № 5- с.28-32) 

  

    Загальне. Відповідно до приписів протокольної служби Адміністрації Президента України Державний прапор України    використовується при проведенні:
 • державних і національних свят;
 • державних і офіційних церемоній;
 • урочистих заходів тощо.

       Використовується  приватними особами:

 • для підкреслення громадянства;
 • із почуття гордості за належність до держави.

Розміщення  Державного прапора в навчальних закладах:

 • Встановлюється у загальнодоступному, почесному і естетичному місці.
 • Державний прапор з древком розміщується праворуч від промовця або на почесному місці з правого геральдичного боку від інших прапорів.
 • Державний прапор без древка може бути розміщений за промовцем і над промовцем.
 • Державний прапор не повинен торкатися підлоги або землі, виставлятися ушкодженим, брудним, невипрасуваним, перевернутим.

Використання Державного (малого) Герба України:

                                                                       Загальне

                                           Державний Герб України використовується:

 • на монетах, державних документах, фасадах державних установ, печатках, офіційних вивісках навчальних закладів. 

Розміщується згідно ролі:

спочатку Державний Прапор і Герб, за ними -  прапор і герб області, потім прапор і герб міста чи району.

 

Використання Державного Гімну України

        Загальне. Державний Гімн України виконується:

 • на початку урочистостей;
 • по їх закінченню.

При виконанні Гімну всі повинні  стояти струнко, віддаючи йому пошану.

       Звучить Гімн України під якісний звукозапис у виконанні державного хору ім. Г.Верьовки (один куплет і приспів).  

                         Символіка Дніпропетровської області та правила її використання в школах.

Витяги із ПОЛОЖЕННЯ про герб і прапор Дніпропетровської області.

           Герб області є регіональним символом. Власником герба є обласна рада. Припускається відтворення герба:

 •  в кольоровому або монохромному, об'ємному чи графічному вигляді;
 •  у різноманітній техніці виконання та із різноманітних матеріалів;
 •  відмінних від взірців розмірів за умов зберігання пропорцій зображення.

            Зображення герба Дніпропетровської області розміщується:
на будівлях Дніпропетровської облради та Дніпропетровської облдержадміністрації; у залах засідань Дніпропетровської облради та Дніпропетровської облдержадміністрації, службових кабінетах їх керівників; на печатках, штампах та бланках органів представницької та виконавчої влади Дніпропетровської області (за винятком випадків, коли чинним законодавством передбачено зображення державного герба України); на офіційних друкарських виданнях органів представницької та виконавчої влади Дніпропетровської області; на вказівниках кордонів області при в'їзді в її межі.

 

Символіка м. Дніпра та інших міст та районів області. 

Під час навчально-виховної роботи з учнівською молоддю, у разі підготовки навчальних закладів до святкування державою днів Державного Прапора та Державного Герба рекомендуємо вести розмову про регіональну символіку, попередньо дослідивши їх історію (наприклад, історія герба Васильківського району).

Методичні служби:

-       спонукають до впровадження новітніх педагогічних технологій;

-       координують, направляють, вдосконалюють діяльність закладів;

-       виявляють, вивчають, узагальнюють ППД.

 Організовують:

-     конкурси;

-     виставки;

-     фестивалі та ярмарки педагогічних ідей;

-     творчі звіти педколективів

Забезпечують підвищення майстерності вчителів через нетрадиційні форми роботи:

-     ігрове конструювання;

-     панорами  методичних новинок;

-     педагогічні мости;

-     тренінги, методичні аукціони;

-     трибуни ППД;

-     проблемні столи.

АЛГОРИТМ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ


І. Підготовчий період.
· з’ясування кадрового складу МО;
· вивчення методичних тем, над якими працюють вчителі;
· визначення основної методичної ідеї, над якою працюють вчителі даного МО;
· корекція цієї ідеї з провідною методичною темою міста, області.
ІІ. Складання річного плану.
- визначення та вивчення теоретичних основ провідної методичної теми в залежності від рівня педагогічної майстерності вчителів даного МО;
- визначення форм, прийомів та методів, що допоможуть оволодіти кожному члену МО теоретичними основами провідної методичної ідеї;
- визначення об’єктів, форм та методів контролю за набутими знаннями.
ІІІ. Практична діяльність.
- проведення засідань, практичних занять, предметних тижнів згідно плану;
- створення банку даних позитивного досвіду роботи вчителів міста.
IV. Узагальнення позитивного досвіду роботи МО.
- визначення ефективності роботи кожного члена МО;
- узагальнення ППД.

V. Прогностична діяльність.
- керуючись узагальненими матеріалами та документами, визначити пріоритети на наступний рік;
- підготувати матеріали ППД для подальшої експертної оцінки.


 

Затверджено на засіданні

Методичної ради

методичного кабінету

Протокол №1 від 26 вересня 2013 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичні об’єднання відділу освіти Тернівської міської ради

1.      Загальні положення

1.1.Методичне об’єднання (далі МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2.МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.

1.3.Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.

1.4.Голова МО вчитель-предметник працює на державних (громадських) засадах.

1.5.До МО належать педагоги одного чи близьких за змістом освіти предметів.

1.6.МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

1.7.МО підпорядковується у своїй діяльності методисту МК, який безпосередньо здійснює кураторство цього циклу навчальних предметів.

2.      Завдання та напрями діяльності МО

2.1.Забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні.

2.2.Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.

2.3.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

2.4.Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти і науки України та індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.

2.5.Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчальної роботи учнів.

2.6.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

2.7.Координація навчально-виховної діяльності вчителів та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі.

2.8.Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.

2.9.Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів міського МО.

3.      Організація роботи МО

3.1.Роботу вчителів-предметників у рамках МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги та взаємоконтролю.

3.2.Роботу МО організовує голова МО, якого обирають члени міського МО з числа досвідчених педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію, користуються повагою серед колег.

4.      Завдання голови МО

4.1.Аналіз результатів організації вчителями навчально-виховної діяльності учнів із предметів, що є складовими МО.

4.2.Організація взаємодії вчителів МО, вивчення стану викладання предмета, ведення вчителями шкільної документації.

4.3.Організація взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів,що є складовими МО, та взаємодопомога.

4.4.Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів, зокрема молодих та новопризначених.

5.      Обов’язки голови МО

5.1.Голова МО проводить засідання не менш як 4 рази на рік згідно з планом.

5.2.Голова МО складає план роботи на навчальний рік, який узгоджує з методистом МК, який здійснює кураторство цього циклу предметів.

5.3.Голова МО проводить аналіз діяльності МО за минулий навчальний рік та звітує перед завідувачем МК відділу освіти.

5.4.Готувати й розміщати на міському сайті МО відповідний контент.

6. Права голови МО

6.1. Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО, шкільної документації вчителів, які входять до складу МО.

6.2.Голова МО має право звертатися по консультацію до методиста, який здійснює кураторство з цього циклу, із проблем організації навчально-виховного в навчальних закладах, дотримання виконавської дисципліни вчителями, які входять до складу МО.

6.3.Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

6.4.Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.

6.5.Ставити питання перед відділом освіти про заохочення вчителів.

7. Обов’язки вчителів, які входять до складу МО

7.1.Організовувати свою методичну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності школи.

7.2.Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності (навчально-виховна, методична робота).

8. Права вчителів, які входять до складу МО

8.1.Звертатись до методистів МК відділу освіти з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

8.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності міського МО, планування роботи МО на навчальний рік.

8.3.Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

8.4. Звертатись по консультацію до методистів МК відділу освіти з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів.

9. Документація МО

9.1.Положення про МО.

9.2.Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік.

9.3.План роботи на рік.

9.4.Протоколи засідань.

9.5.План атестації вчителів, проходження курсової підготовки; банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад).

Форма входу
гость
13:41
Група: Ті - хто не з нами


Copyright MyCorp © 2024
Звір - Білий український каталог сайтів, безкоштовна розкрутка сайтів, реєстрація в каталозі каталог сайтів каталог сайтів Каталог україномовних сайтів Каталог Ресурсов Интернет